NÁKUP A REKLAMACE

MOŽNOSTI DOPRAVY

PPL KURÝR - Cena dopravy je 120,-Kč, při hodnotě objednávky nad 1000,-Kč je cena dopravy 40,-Kč

ZÁSILKOVNA - Cena dopravy je 100,-Kč, při hodnotě objednávky nad 1000,-Kč je doprava ZDARMA

ANEKKE od 699,-Kč ZDARMA

Standardní doručení kurýrem na zvolenou adresu do druhého pracovního dne.

Doručení na vybranou pobočku zásilkovny standardně do jednoho až dvou dnů od objednání (dle času objednávky), možnost prodloužení uložení zásilky o týden od standardní doby uložení.

DPD SLOVENSKO - Cena dopravy je 199,-Kč.

Standardní doručení kurýrem na zvolenou adresu do tří až čtyř dnů od objednání.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.belona.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Při platbě předem na účet Vás bude kontaktovat náš pracovník do 48 hodin po obdržení Vaši objednávky a potvrdí zda je zboží skladem.Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo objednávky.

Číslo účtu 197175364/0300


Zákazníkům se doporučuje před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami a projít si zboží - kabelky, tašky, peněženky... atd.

Cena za zboží je uvedena včetně DPH.

Objednávka a uzavření smlouvy:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.belona.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Při platbě předem na účet Vás bude kontaktovat náš pracovník do 48 hodin po obdržení Vaši objednávky a potvrdí zda je zboží skladem.Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo objednávky.

Číslo účtu 197175364/0300

NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě potřeby u objednávky, je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.

Zákazník může bez udání důvodu vrátit tašku, kabelku, pásek, peněženku, parfém, nebo jiné zboží z našeho sortimentu do 30 dnů po jeho obdržení a požadovat zpět peníze nebo jiné zboží jako výměnu. Vrácené zboží musí být nepoškozené a nepoužívané. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.
Zboží je rozděleno do skupin, u jednotlivých položek jsou uvedeny základní údaje a cena s DPH.
Máte-li o zboží zájem, vyberte jeho variantu, zadejte počet požadovaných kusů a vhoďte ho kliknutím na tlačítko do košíku.Poté vyplníte fakturační nebo dodací adresu.

Vaši objednávku považujeme za závaznou. Jestliže se dodatečně po jejím odeslání rozhodnete objednávku změnit, můžete tak učinit ve lhůtě expedice e-mailem, telefonem nebo faxem.

Ve svém vlastním zájmu uveďte v objednávkovém formuláři pravdivá a přesná data, abychom Vám mohli zboží řádně a včas doručit.

Dodací lhůta 1 - 3 pracovních dní Slovensko 5 - 6 pracovních dní

U tašek a kabelek W.Valentino Dodací lhůta 2-14 pracovních dní, ne vše má náš dodavatel skladem. Mnohdy jsme závislý na výrobci proto se může dodací lhůta prodloužit. Následně informujeme zákazníka o stave objednávky telefonicky nebo e-mailom. Zboží skladem odesíláme ihned.

Všechny kabelky, tašky, peněženky skladem odesíláme ihned.

Uvedete-li e-mailovou adresu budete o vyřízení objednávky informováni elektronickou poštou. V ostatních případech Vás v případě potřeby budeme kontaktovat telefonem nebo poštou.

Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit zboží kabelky, tašky, peněženky, pásky, nebo jiný námi nabízený sortiment. V takovémto případě je zákazník vyrozuměn e-mailem, telefonem, faxem nebo písemně a to ve lhůtě expedice.

Zákazník má právo Dle §53, odst.7 občanského zákoníku, v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží.

Vrácením se rozumí zaslání zboží po dohodě na adrese provozovatele. Zákazník zasílá zboží zpět na své náklady.
Peníze budou zákazníkovi vráceny na adresu nebo na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu pouze v případě, že vrácené zboží je nepoškozené.

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím, jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

V případě udání e-mailové adresy zákazníkem si provozovatel obchodu vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

Objednané zboží je expedováno do několika pracovních dnů ode dne objednávky.

Společně se zbožím kupující obdrží fakturu a dodací list. Tyto doklady je kupující povinen uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží.

Tyto dodací podmínky platí od 1.února 2001

Reklamační řád
Provozovatel on-line obchodu stanoví pro případ reklamace vad zboží následující postup:

I.
1) Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.
2) Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností a užitnými vlastnostmi.

II.
1) Kupující může zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.
2) Kupující může prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.

III.
Kupující může oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky
dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

IV.
Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu týž den po převzetí.

V.
Kupující může oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení může kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a může uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

VI.
Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky:
- dodání chybějícího zboží
- opravu zboží
- přiměřenou slevu z kupní ceny

VII.
K reklamaci doporučujeme ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

VIII.
V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, může být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

IX.
Reklamace nám zasílejte na adresu: Belona s.r.o Pod harfou 60 Praha 9-19000

X.

§ 616

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takého druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže o

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info